תוכנה ייעודית

המאפשרת שליטה מירבית במהלך ההדפסה על כל שכבה בנפרד:

טקסטורות / עובי חומר /רזולוציה משתנה בהתאם לצרכים.

הדפסה בזויות קיצוניות עד 90 מעלות (כולל) ללא חומר תומך.